Eiermann, A. Hvordan Gjøre Scenekunst Med Teatervitenskap. Teatervitenskapelige Studier, nr. 5, June 2021, s. 3–35, doi:10.15845/tvs.v5i0.3173.