Gjefsen, R. Ei Tverrfagleg Tilnærming Til Scenespråk. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 3, Nov. 2019, s. 27–37, doi:10.15845/tvs.v3i0.2926.