Leinslie, E. Fortidens Fremtid. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 2, June 2019, s. 83–98, doi:10.15845/tvs.v2i0.2862.