Helgesen, A. Forskeren Og Arkivet. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 2, June 2019, s. 59–81, doi:10.15845/tvs.v2i0.2861.