Skuseth, K. PLURALISÉR!. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 2, June 2019, s. 43–57, doi:10.15845/tvs.v2i0.2860.