Fieldseth, M. En Særegen Form for Oppmerksomhet. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 2, June 2019, s. 21–42, doi:10.15845/tvs.v2i0.2859.