Böhnisch, S. «Scenekunstens (for)handlingsrom Etter 22. Jul»i. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 2, June 2019, s. 3–19, doi:10.15845/tvs.v2i0.2858.