Engedal, T. Starten På Et Norsk Teater. Teatervitenskapelige Studier, Bd. 4, June 2020, s. 3–24, doi:10.15845/tvs.v4i0.2632.