Watson, Anna Blekastad. «Perleporten – Et Post-Brechtiansk Teater?». Teatervitenskapelige Studier, nr. 4, desember 2020, s. 25-51, doi:10.15845/tvs.v4i0.2578.