[1]
M. Fieldseth, En særegen form for oppmerksomhet, TVS, bd. 2, s. 21–42, jun. 2019.