Berg, I. T. (2022) «Boundaries of Participation», Teatervitenskapelige studier, (6), s. 19–26. doi: 10.15845/tvs.v.3733.