Cooper, C. (2022) «Moved to Connect», Teatervitenskapelige studier, (6), s. 27–36. doi: 10.15845/tvs.v.3648.