Eiermann, A. (2021) Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap, Teatervitenskapelige studier, (5), s. 3–35. doi: 10.15845/tvs.v5i0.3173.