Leinslie, E. (2019) Fortidens fremtid, Teatervitenskapelige studier, 2, s. 83–98. doi: 10.15845/tvs.v2i0.2862.