Helgesen, A. (2019) Forskeren og arkivet, Teatervitenskapelige studier, 2, s. 59–81. doi: 10.15845/tvs.v2i0.2861.