Skuseth, K. (2019) PLURALISÉR!, Teatervitenskapelige studier, 2, s. 43–57. doi: 10.15845/tvs.v2i0.2860.