Fieldseth, M. (2019) En særegen form for oppmerksomhet, Teatervitenskapelige studier, 2, s. 21–42. doi: 10.15845/tvs.v2i0.2859.