Böhnisch, S. (2019) «Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. jul»i, Teatervitenskapelige studier, 2, s. 3–19. doi: 10.15845/tvs.v2i0.2858.