Watson, A. B. (2020) «Perleporten – et post-brechtiansk teater?», Teatervitenskapelige studier, (4), s. 25–51. doi: 10.15845/tvs.v4i0.2578.