Cooper, Chris. 2022. «Moved to Connect». Teatervitenskapelige Studier, nr. 6 (oktober):27-36. https://doi.org/10.15845/tvs.v.3648.