Eiermann, André. 2021. Hvordan Gjøre Scenekunst Med Teatervitenskap. Teatervitenskapelige Studier, nr. 5 (juni), 3–35. https://doi.org/10.15845/tvs.v5i0.3173.