Leinslie, Elisabeth. 2019. Fortidens Fremtid. Teatervitenskapelige Studier 2 (juni), 83–98. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2862.