Helgesen, Anne. 2019. Forskeren Og Arkivet. Teatervitenskapelige Studier 2 (juni), 59–81. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2861.