Fieldseth, Melanie. 2019. En Særegen Form for Oppmerksomhet. Teatervitenskapelige Studier 2 (juni), 21–42. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2859.