Böhnisch, Siemke. 2019. «Scenekunstens (for)handlingsrom Etter 22. Jul»i. Teatervitenskapelige Studier 2 (juni), 3–19. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2858.