Watson, Anna Blekastad. 2020. «Perleporten – Et Post-Brechtiansk Teater?». Teatervitenskapelige Studier, nr. 4 (desember):25-51. https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2578.