EIERMANN, A. Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap. Teatervitenskapelige studier, v. 5, p. 3–35, 8 jun. 2021.