LEINSLIE, E. Fortidens fremtid. Teatervitenskapelige studier, v. 2, p. 83–98, 27 jun. 2019.