HELGESEN, A. Forskeren og arkivet. Teatervitenskapelige studier, v. 2, p. 59–81, 27 jun. 2019.