FIELDSETH, M. En særegen form for oppmerksomhet. Teatervitenskapelige studier, v. 2, p. 21–42, 27 jun. 2019.