BÖHNISCH, S. Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli. Teatervitenskapelige studier, v. 2, p. 3–19, 27 jun. 2019.