Skagen, A., & Svendsen, T. O. (2023). Formidling av det fragmenterte: Et nettleksikon for norsk musikkdramatikk. Teatervitenskapelige Studier, (7). https://doi.org/10.15845/tvs.7.4026