Hyldig, K. (2022). Forord: Interaktivitet og publikumsdeltakelse i performativ kunst for barn og ungdom. Teatervitenskapelige Studier, (6), 1–4. https://doi.org/10.15845/tvs.v.3796