Cooper, C. (2022). Moved to Connect. Teatervitenskapelige Studier, (6), 27–36. https://doi.org/10.15845/tvs.v.3648