Haaland, A. G. (2022). NORAS UTVIKLING MOT «JÆVN NATURSANDHED»: Utviklingen av realistisk skuespillerkunst sett gjennom Henrik Ibsens Nora: Utviklingen av realistisk skuespillerkunst sett gjennom Henrik Ibsens Nora. Teatervitenskapelige Studier, (6), 49–72. https://doi.org/10.15845/tvs.v.3561