Eiermann, A. (2021). Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap. Teatervitenskapelige Studier, (5), 3–35. https://doi.org/10.15845/tvs.v5i0.3173