Gjefsen, R. (2019). Ei tverrfagleg tilnærming til scenespråk. Teatervitenskapelige Studier, 3, 27–37. https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2926