Leinslie, E. (2019). Fortidens fremtid. Teatervitenskapelige Studier, 2, 83–98. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2862