Helgesen, A. (2019). Forskeren og arkivet. Teatervitenskapelige Studier, 2, 59–81. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2861