Skuseth, K. (2019). PLURALISÉR!. Teatervitenskapelige Studier, 2, 43–57. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2860