Fieldseth, M. (2019). En særegen form for oppmerksomhet. Teatervitenskapelige Studier, 2, 21–42. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2859