Böhnisch, S. (2019). Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli. Teatervitenskapelige Studier, 2, 3–19. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2858