Engedal, T. (2020). Starten på et norsk teater. Teatervitenskapelige Studier, 4, 3–24. https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2632