Watson, A. B. (2020). Perleporten – et post-brechtiansk teater?. Teatervitenskapelige Studier, (4), 25–51. https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2578