(1)
Skagen, A.; Svendsen, T. O. Formidling Av Det Fragmenterte: Et Nettleksikon for Norsk Musikkdramatikk. Teatervit. stud. 2023.