(1)
Helgesen, A. Forskeren Og Arkivet. TVS 2019, 2, 59–81.