(1)
Fieldseth, M. En Særegen Form for Oppmerksomhet. TVS 2019, 2, 21–42.