(1)
Böhnisch, S. Scenekunstens (for)handlingsrom Etter 22. Juli. TVS 2019, 2, 3–19.