[1]
Fieldseth, M. 2019. En særegen form for oppmerksomhet. Teatervitenskapelige studier. 2, (jun. 2019), 21–42. DOI:https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2859.