Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis

Teatervitenskapelig dugnad inviterer til tre dager med teatervitenskapelig utveksling og utvikling i Bergen den 25.–27. mai.

Tema og tittel for konferansen er Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis og målet er å mønstre bredden av den teatervitenskapelige kompetansen på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer.

Konferansen finner sted på Universitetet i Bergen og arrangeres i samarbeid mellom sentrale norske scenekunst-, forskning- og utdanningsinstitusjoner. Vertskap i Bergen er teatervitenskap ved UiB og BIT Teatergarasjen.

Konferansen vil bestå av paralelle sesjoner organisert under temaene:

  • Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer
  • Forskningsmetodikk 
  • Dramaturgi
  • Rom og sted
  • Scenekunst og sosiale virkeligheter
  • Deltakelse
  • Teaterhistoriografi

Mer informasjon om program og påmelding her

 
Bergen Open Access Publishing